Een goede voorbereiding is het halve werk

Onlangs hoorde ik een interessante anekdote van een uitvoerder over luchtdicht bouwen. Dit was voor hem en zijn mensen een nieuwe manier van werken waar zij nog geen ervaring mee hadden. Hier ligt een parallel met kwaliteitsborging: beide onderwerpen zijn voor menig bouwbedrijf een nieuwe manier van werken. En voor beide onderwerpen geldt: een goede voorbereiding is het halve werk!

De uitvoerder had een gedreven en ervaren ploeg mensen tot zijn beschikking om een woningbouwproject tot een goed einde te brengen. Het project was een regulier woningbouwproject met één bijzonder aspect: volgens bestek moesten de woningen voldoen aan een hoge mate van luchtdichtheid. De medewerkers hadden geen ervaring met de extra benodigde maatregelen, dus gingen zij kennis verzamelen. Ze vonden via hun netwerk een expertisecentrum voor luchtdicht bouwen waar ze theoretische kennis opdeden en deelnamen aan een praktijkmiddag.

Dankzij deze voorbereiding, vóór de start van het project, begonnen de mensen vol zelfvertrouwen en met de juiste kennis en kunde aan het nieuwe project. Na een voorspoedig verloop van het project moest de luchtdichtheid van de woningen worden aangetoond met behulp van de zogenoemde blowerdoortest. De resultaten van deze test was uitermate positief: het bouwbedrijf haalde zelfs een score die 30% beter was dan gevraagd! Door deze betere score verbruiken de woningen minder energie, wat een groot financieel voordeel is voor de toekomstige gebruiker en een nog beter verkoopargument voor de ontwikkelaar.

Het werken met nieuwe, onbekende methodes wordt vaak als een risicofactor gezien. Dit is terecht, want het leren werken met nieuwe gereedschappen of methodes kost nu eenmaal tijd en het is van tevoren onzeker wat de opbrengst is. Uit bovenstaande anekdote blijkt echter dat er manieren zijn om deze risico’s te minimaliseren.

Kennis en kunde

De moraal van dit verhaal? Door een investering voor de start van het project in kennis en kunde op de werkvloer, verliep het werk zeer voorspoedig. Mensen gaan met meer vertrouwen aan het werk, wat leidt tot betere resultaten. In parallel met kwaliteitsborging (en andere nieuwe werkmethoden) geldt eenzelfde soort advies: zorg dat er vroegtijdig een praktisch plan van aanpak wordt opgesteld, waarin de taken en verantwoordelijkheden zo concreet mogelijk worden neergezet. Hierdoor weten de medewerkers waar zij aan toe zijn en voeren zij de kwaliteitsborging met vertrouwen uit. Dit leidt onmiskenbaar tot betere resultaten voor het bedrijf, zowel persoonlijk (werkplezier) als financieel.

Heeft u zelf onlangs nog nieuwe werkmethoden geïntroduceerd?  U kunt eens in de omgeving vragen: hebben wij genoeg energie in de voorbereiding gestoken?