ALTERNATIEVE WAARDERINGSMETHODE BEDRIJFSOVERNAME

Participatie Overname Methode (POM)

Veel ondernemers stellen op dit moment de verkoop van hun onderneming uit, totdat de economie weer aantrekt. Ondanks dat de onderneming geschikt is voor overdracht en de ondernemer zelf ook toe is aan een nieuwe stap. De voornaamste reden voor uitstel van bedrijfsoverdracht en het waarborgen van de continuïteit van de onderneming is de huidige ongunstige economie en ook de tegenvallende cijfers. Ondernemers hebben jarenlang veel tijd, geld en energie in hun bedrijf gestopt en willen ondanks de huidige economie een redelijk overnamesom voor hun bedrijf beuren. Naast de waarde voor eventueel het pand en de materiële vaste activa, willen zij ook een meerwaarde voor hun bedrijf ontvangen. Gelet op de huidige markt en de huidige manier van bedrijfswaardering, wordt er vaak weinig meerwaarde betaald. Kortom “boter bij de vis” is een veel te laag bedrag voor een goed bedrijf in de huidige marktsituatie.

De meerwaarde ofwel goodwill van het te verkopen bedrijf is in de standaard waarderingsmethode geënt op de resultaten uit de afgelopen jaren. Ervan uitgaande dat deze jaren qua resultaat lager zijn uitgevallen in vergelijking met de periode voor de economische crisis, zal dit betekenen dat de waarde van het bedrijf minder goodwill bevat.

Om te voorkomen dat ondernemers de verkoop van hun bedrijf uitstellen en daardoor de continuïteit van vele mooie bouwbedrijven in gevaar komt, heeft Olde Hartman Advies B.V. een nieuwe waarderingsmethode ontwikkeld, dat rekening houdt met de huidige marktsituatie.

Bij de Participatie Overname Methode (POM-methode) is de waardering van het bedrijf geënt op de goodwill die in de toekomstige jaren wordt gerealiseerd. Op basis van de winst uit de afgelopen jaren wordt een bepaalde goodwillberekening afgesproken. Tijdens de participatieperiode blijft de verkoper eigenaar van het bedrijf en verantwoordelijk voor het resultaat. Daardoor  zal hij gemotiveerd zijn om de beoogde winst te realiseren. De kopende ondernemer neemt  het bedrijf pas over na de participatieperiode en betaalt de afgesproken goodwill voor het bedrijf. In de participatieperiode is er een samenwerking met de kopende ondernemer, zodat er gebruik kan worden gemaakt van de synergie-effecten.

Uit de ervaring van Olde Hartman Advies B.V. blijkt dat kopers en ook verkopers dit een realistische methode van waardering vinden. Bovendien is  de koper bereid het afgesproken bedrag te betalen. Uiteraard moeten er aanvullende afspraken gemaakt worden voor tijdens de participatieperiode.

Olde Hartman Advies B.V. licht u graag deze POM-methode verder toe en heeft inmiddels diverse praktijksituaties welke zij met u kunnen bespreken. Heeft u vragen of wenst u meer informatie hierover, dan kunt u geheel vrijblijvend en onder strikte geheimhouding contact opnemen middels info@oldehartmanadvies.nl of (033) 455 58 89.

Blogartikel POM