Twintig procent bankgarantie

Na een lange file kwam ik aan bij Bouwbedrijf Bouwgraag B.V. Zo aan de buitenkant te zien een mooi bedrijf. Dhr. Bouwgraag moest nog snel een telefoontje afronden en daarna kwam de eerste kop koffie. “Het is me wat op dit moment in de bouwnijverheid”, was zijn openingszin.

Dit was aanleiding om hem maar eens te vragen waar hij aan dacht. Samengevat komt het hierop neer. Bouwbedrijf Bouwgraag had de laatste jaren niet zo goed gedraaid en de kengetallen, zoals solvabiliteit, waren niet om over naar huis te schrijven. Dit had nadere gevolgen voor het bedrijf. Het lidmaatschap van Bouwgarant was niet meer van toepassing en Woningborg wilde ook geen garanties meer verlenen.

Via het netwerk van dhr. Bouwgraag was hij uitgenodigd om op basis van een-op-een een prijs te maken voor het bouwen van een woning voor een goede relatie. Waar kom je dat nog tegen in de huidige markt? Laten we de relatie familie Jansen noemen.

Zoals wel vaker voorkomt, is het noodzakelijk om voor de financiering van het huis een hypotheek af te sluiten. Dit wilde de familie Jansen ook en ze waren al in een vergevorderd stadium, toen de bank vroeg naar de kengetallen van de aannemer. Dhr. Bouwgraag kon niet anders dan aangeven dat deze slecht waren. Hij kon geen garanties overleggen voor het bouwen van deze woning.

De bank ging steeds verder in de kritische houding en kwam tot de conclusie dat Bouwbedrijf Bouwgraag maar een bankgarantie moest stellen van 20 procent. Anders wilde de bank geen hypotheek verstrekken. Dit was onmogelijk en het werk (met een prima brutomarge) kon dhr. Bouwgraag op zijn buik schrijven.

U zult dit als lezer niet geloven. Dat deed dhr. Bouwgraag ook niet totdat hij dit in de praktijk tegenkwam. Uiteraard met dankzegging aan een van de grootste banken van Nederland. Waar gaan ze zich de volgende keer mee bemoeien?

“Wilt u eens van gedachten wisselen?
Maak dan een afspraak met mij”.

Neem contact op of bel 033-4555889